คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

Archive for the ‘ONET’ Category

Key ONET 54 M.3

.เนื่องจากเพื่อนครูหลายคนได้สอบถามเกี่ยวกับ เฉลย ONET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 ซึ่งสอบไปเมื่อวันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 อีกทั้งคะแนนเฉลี่ยของประเทศค่อนข้างต่ำ นั่นคือ 24.18 และนักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ (Mode) 20 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่แปลงแล้ว แต่ถ้ายังไม่แปลงจะได้ 10 คะแนน ซึ่งน่าจะมาจากข้อกา (เดา) เพียง 5 ข้อ จะเห็นว่านักเรียนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการทำข้อสอบ ดังนั้นผมจึงได้ทำเฉลยแนวทางในการคิดคำนวณ เพื่อเป็นการช่วยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อีกทางหนึ่งด้วยครับ…และต้องยอมรับว่าในภาคเรียนที่ 2 นี้กิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาเยอะมาก ทั้งแข่งทักษะ ประเมินต่าง ๆ กีฬาสี ทัศนศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้นักเรียนเรียนได้ไม่เต็มที่ ซึ่งผมมองว่าน่าจะมีผลกระทบต่อคะแนนสอบได้เหมือนกัน….O.K..บ่นมาเยอะแล้ว ลองดาวน์โหลดไปฝึกทำลองดูนะครับ

ข้อมูลจาก ครูไพรวัลย์ ดวงตา

Advertisements

key ONET 54

เฉลยข้อสอบโอเนต 54 ของครูไพรวัลย์ ดวงตา ตามลิ้งค์นี้ได้เลย
http://krupraiwan.wordpress.com/2011/10/22/key_o-net_5/

Tag Cloud