คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

กาลเทศะ

กาล สถานที่ เป็นการศึกษาบริบทหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในตัวเราเอง  สำหรับนักเรียนแล้วเวลานี้ควรทำอะไร สถานที่แห่งนี้ต้องการอะไร ความคาดหวังของตัวเราเอง ของเพื่อนร่วมชั้นเรียน ของครูในสถานที่แห่งนี้ ถ้าเวลานี้เขาต้องการเรียนเรามาเล่นมันก็ไม่เข้ากับกาล สถานที่ ดังนั้นเราต้องปรับปรุงตัวเราให้กลมกลืนกับกาลสถานที่ๆเป็นแหล่งถือว่าเป็นแหล่งพัฒนาความเจริญงอกงามให้พวกเรา ในทางกลับกันถ้ากาล สถานที่ๆไม่เหมาะสม สังคมที่ไม่ดีเราไม่ต้องไปทำตัวให้กลมกลืนกับเขา ต้องรู้จักพิจารณาแยกแยะสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ หัวข้อพิจารณาง่ายๆ สิ่งไหนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือสังคมอย่างนั้นเราอย่าเข้าไปร่วมด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: