คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

เรื่องเดิมๆแต่เริ่มใหม่ประจำแสดงถึงความไม่เอาไหนของเรา การทำกิจอันเิดิมแต่มีคนกล่าวตักเตือนคอยย้ำอยู่ตลอดเวลา ก็ให้เรารู้เถิดว่าเราไม่มีการพัฒนา การมาศึกษาควรปฏิบัติตนให้สมกับคำว่าศึกษาเราจึกได้ยินคำว่า นักเรียน นักศึกษา บ่อยๆ หากอาการใดไม่สอดคล้องกันก็ต้องหันมาทบทวนแล้ว พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของเราสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ นักเรียน นักศึกษาหรือไม่ ครูผู้ทำหน้าที่การสอนเองก็ได้นำความรู้มาถ่ายทอด ความรู้ความสามารถอันใดที่พอเหมาะกับนักเรียน นักศึกษา ครูเองได้มีความพยายามอย่าเต็มที่ในการที่จะให้ความรู้
สิ่งที่ครูผู้สอนพยายามให้นั้นผู้เรียนเองก็ต้องเปิดใจรับความรู้ อย่าให้ความคิดอันเป็นข้าศึกต่อคุณงามความดีมาปิดกั้นความเจริญของตนเอง เจริญในวิชาความรู้ เจริญในการพัฒนาตนในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง ให้สำรวจดูตัวเองถ้าคิดว่าฉลาดต้องเป็นที่พึ่งแก่หมู่เพื่อนหรือครูได้ ถ้าไม่รู้ไม่ฉลาดแล้วต้องทำตัวให้เขาสอนได้ อย่าพอครึ่งๆกลางๆ มันไม่มีประโยชน์ ทำอะไรก็ให้มันจริงซักอย่างจะโง่ก็ให้ครูสอน จะฉลาดก็ให้เป็นผู้รอบรู้ รู้รอบในวิชาความรู้ที่ครูได้ถ่ายทอดให้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: