คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

อากาศเย็น การนั่งสมาธิทำให้เราอบอุ่นขึ้นร่างกายของเรามีธาตุไฟอยู่ในตัวการนั่งในท่าสมาธิทำให้ธาตุไฟเดินสะดวก ธรรมชาติของคนหรือสัตว์ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 4 ธาตุน้ำคือ เลือด หนอง น้ำมูก น้ำตาหรืออะไรส่วนต่างๆในร่างการเขาเราที่เป็นน้ำ ธาตุลมก็ได้แก่ลมหายใจเข้าออก หรือส่วนที่เป็นลมภายในร่างกายต่างๆ ธาตุดิน ได้แก่ส่วนต่างๆที่เน่าเปื่อยผุพังอันได้แก่ หนังที่ตายแล้วย่อยสลายลงเป็นดิน ผม ขน เล็บ ฟัน กระดูก ต่างๆเหล่านี้เป็นธาตุดินทั้งนั้น คนเราจึงประกอบไปด้วยธาตุหลักๆทั้ง 4 แต่ที่สำคัญคือธาตุนี้มี วิญญาณ หรือใจเข้าไปครอง ถ้าไม่มีใจ มีวิญญาณมีแต่ร่างก็เหมือนคนตายแล้ว ใจจึงสำคัญมากเพราะใจจะพาให้กายทำนั่นทำนี่ตลอด ถ้าใจคิดไม่ดี ก็จะพาทำในสิ่งไม่ดี อะไรเป็นตัวกำหนดดีไม่ดีก็คือศีลธรรม ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วคนเราไม่รู้จักดี รู้จักชั่ว ใจคิดอะไรชอบอะไรก็จะทำไปตามนั้น บางอย่างที่ชอบใจถูกใจก็ใช่ว่าจะดีเสมอไป บางอย่างขัดใจไม่ถูกใจก็ใช่ว่าจะไม่ดี การจะดีไม่ดีต้องมีตัววัดก็คือศีลธรรม เราเป็นนักเรียนเคยบอกเคยกล่าวไปแล้วในเรื่องการควบคุมจิตใจ ความนึกคิด ที่นั่งสมาธิทุกวันนี้ก็เพื่อสิ่งนี้รู้จักควบคุม หักห้ามจิตใจในอารมณ์ที่มากระทบ สิ่งล่อลวงสิ่งจูงใจมีมากมายทำอย่างไรเราจะห้ามได้ ความอดทนที่เคยบอกไปแล้วเอามาใช้ อดทนสองอย่างที่เคยแนะนำคืออดทนในสิ่งที่ชอบ กับอดทนในสิ่งที่ไม่ชอบ
สิ่งชอบมีอะไรบ้างถ้าสิ่งชอบมันไม่ดีไม่ถูกต้องตามศีลธรรมมันไม่ดีให้อดทนไว้เช่น การเที่ยวเตร่เฮฮา หรือคบเพื่อนไม่ดี บางทีเราชอบแ่ต่พิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้จะพาให้เราเศร้าหมอง สอบไม่ผ่านเราก็ต้องอดทนไว้
ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบเราก็ต้องใช้ความอดทน เช่นการเกียจคร้านทำการบ้านหรือการอ่านหนังสือบางทีเราเหนื่อยเราก็ไม่อยากอ่าน อันนี้ก็ต้องฝืนต้องอาศัยความอดทนเข้าใส่ ไปให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องไว้
นี่แหละการนำหลักธรรมมาใช้ในชีิวิตประจำวันของเรา ใช้ให้มันถึงใจอย่าใช้แค่จำได้หมายรู้ คนเราสำคัญที่ใจพัฒนาปรับปรุงยกระดับคุณธรรมในจิตใจให้มีคุณค่าให้ได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: