คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

beauty and kindness

งามทั้งกายงามทั้งใจ
สุภาษิตไทยที่เคยได้ยินมานานคือ “คนจะงาม งามน้ำใจใช่ใบหน้า คนจะสวย สวยจรรยา ใช่ตาหวาน” ก็ยังใช้มาได้ไม่เคยจืดจาง เราฝึกฝนให้จิตใจสะอาด เป็นคนดีของสังคม จะน่ามองกว่าคนที่พยายามขัดแต่งแต่ใบหน้า เพราะจิตใจดี จิตใจสะอาดแล้ว มีแต่คนอยากเข้าใกล้ อยากอยู่ด้วย หากคนปรุงแต่งแต่หน้าแต่ทรวดทรงจิตใจไม่งามแล้วไซร้ดูได้ก็ไม่นาน เพราะสังขารคนเราย่อมร่วงโรยไปตามกาลเวลา สมัยใหม่ก็มีคำกล่าวว่าสวยด้วยสมองขึ้นมาอีก หากพิจารณาคำนี้แล้วพวกเราคิดว่ายังไง แก่นแท้ของนักเรียนแล้วก็คือการปลูกฝังสติปัญญา สะสมปัญญา ความรู้ให้มากๆ เตรียมพร้อมไปสู่อนาคต เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้า แต่คนเตรียมพร้อมย่อมได้เปรียบกว่าคนไม่ได้เตรียมตัว ในวัยเรียนอย่างนี้ควรตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ไว้ให้ได้มากที่สุดเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง เรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขแห่งความรู้ และคุณธรรมคือความงามของจิตใจเราที่ได้ฝึกฝนกันอยู่ทุกวันนี้ ให้เป็นคนที่พร้อม สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจเพื่อไปสู่สังคมต่อไป

Advertisements

Comments on: "beauty and kindness" (1)

  1. เข้าถึงธรรมะเลยค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: