คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

อาหารกาย อาหารใจ

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนวันศุกร์ตรงกับวันพระ วันนี้แต่งชุดขาวกันทั้งโรงเรียน ที่ใส่ชุดขาวก็ให้ระลึกถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งของเราชาวพุทธ เป็นการทบทวนศีลตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมามีศีลข้อไหนที่เรารักษาไว้ได้สมบูรณ์หรือข้อไหนที่พลั้งเผลอ การนั่งสมาธิก็ให้ทบทวนศีลเป็นการฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดเหมือนชุดที่เราใส่กัน คนเราอยู่ได้เพราะอาศัยข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงกาย แต่อาหารของใจน้อยคนที่จะแสวงหา อาหารใจก็คือธรรม โรงเรียนของเรามีโครงการอาหารกลางวันฟรี แต่จริงๆแล้วไม่ฟรีต้องมีข้อแม้ว่าเราต้องนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกวันเป็นการบูชาคุณของพระพุทธศาสนาที่ทำให้โลกร่มเย็นมาได้ทุกวันนี้ ทำให้เราร่มเย็นมีที่พึ่งมาได้ทุกวันนี้ กติกาอันเดิมของโรงเรียนคือวันไหนไม่มีการกินข้าว วันนั้นไม่ต้องนั่งสมาธิ ถ้าเรากินข้าวก็เหมือนการให้อาหารกาย อาหารใจก็ต้องควบคู่ไปด้วย มันถึงจะเกิดความสมดุล คนเราจะพัฒนาร่างกายโดยไม่พัฒนาจิตใจมันดูได้ไม่นานก็เบื่อ ร่างกายกับจิตใจมันคู่กันถ้าให้อาหารกายก็ต้องให้อาหารใจด้วยเพื่อความเจริญงอกงามทั้งกายและใจของเรา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: