คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

กีฬาในใจ

การแข่งขันกีฬาสีกำลังเริ่มแต่กีฬาภายในก็อยากให้แข่งขันกันด้วย กีฬาแห่งธรรมะกับกีฬาของกิเลสที่แข่งขันกันอยู่ในใจ อันไหนจะมีกำลังมาเป็นเจ้าครองหัวใจของเรา กีฬาสีมีการฝึกซ้อมออกกำลัง กีฬาภายในมีการเจริญสติ สมาธิให้เข้มแข็งให้พวกเราฝึกซ้อมให้เข้มแข็งทุกวันอย่าได้ขาด แม้การแข่งกีฬาสีก็ขอให้เอาประโยชน์ภายในเป็นที่ตั้ง สุขัง สังฆัสสะ สามัคคี หมายความว่า ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้ แม้ว่าจะมีศัพท์อะไรใหม่ๆว่าปรองดอง หรือสมานฉันท์อะไรก็ตาม หลักของพุทธศาสนา ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา สมกับคำว่า อกาลิโก ธรรมะจึงใช้ได้ทุกกาล สถานที่ ในกีฬาสีก็ขอให้นำความสามัคคีมาให้ได้ อย่าเอาความแตกแยก ชิงดีชิงเด่นกัน เหมือนนักการเมืองไทยสมัยทุกวันนี้ สังคมเรามันเปลี่ยนไป ศีลธรรมในใจมีน้อย เราเป็นนักเรียนวันนี้ จะต้องเผชิญกับสังคมที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาชนะกันโดยไม่มีคุณธรรมกำกับ พวกเราอย่าได้เอามาเป็นตัวอย่าง ขอให้นำคุณธรรมออกมาประกอบการคิด การกระทำในทุกกาล สถานที่ กีฬาสีของเราก็ขอให้มีคุณธรรม สามัคคี ยอมรับความจริง รู้แพ้ รู้ชนะ ที่สำคัญคือ รู้จักการให้

Advertisements

Comments on: "กีฬาในใจ" (1)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: