คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

กิเลสกับธรรมะ

กิเลสกับธรรมะ คือฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดี เมื่อใดฝ่ายดีมีกำลัง ฝ่ายไม่ดีก็ตกไปเหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่งถ้าคนดีขึ้นนั่งคนไม่ดีก็ลง คนไม่ดีขึ้นนั่งคนดีก็ลง ในใจของเราก็เปรียบเหมือนเก้าอี้ เราจะให้ฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีมาครองหัวใจเรา การไม่สนใจเรียน ไม่สนใจในกิจกรรม เกียจคร้าน มักง่าย เป็นผลจากกิเลสมาครองหัวใจเรา ถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่าความรู้จะพัฒนาเราให้เจริญรุ่งเรือง มีความขยัน รับผิดชอบ ทำงานด้วยความสามารถด้วยตนเองอย่างนี้แล้วถือว่าฝ่ายดีมานั่งอยู่ในหัวใจเรา มีนักทฤษฎีทางตะวันตกเขียนเรื่องพฤติกรรมเหมือนกันคือ ดักลาส แมกเกรเกอร์ ได้เขียนบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมเป็นทฤษฎี X และ Y เราฝึกนั่งสมาธิกันทุกวันก็เพื่อพัฒนาจิตใจตนเองให้รู้จักคิดพิจารณา เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในใจมันเป็นฝ่ายกิเลสหรือฝ่ายธรรมะ พฤติกรรมที่เรากระทำเป็นเหมือนทฤษฎีอะไร เหล่านี้ล้วนเกิดจากการพิจารณาของเราก็อาศัยการนั่งสมาธิทบทวน ถ้าเห็นว่าจำเป็นถ้าไม่ทำสิ่งนี้ไม่ได้จะตายทันทีก็ต้องทำ หรือคิดแล้วพิจารณาถ้วนถี่แล้วไม่เห็นจะวิเศษวิโสอะไรมันเป็นฝ่ายกิเลสเราก็ละเสีย อย่างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง อาศัยการทำสมาธิให้จิตใจเรานิ่งค่อยพิจารณาแยกแยะไปแต่ละเรื่องๆไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: